Activiteiten

Direct naar:

Delen via sociale media

Activiteiten

Wij zullen allerlei activiteiten gaan ontplooien om onze doelstelling te behalen en onze missie uit te voeren. Wij zullen op deze pagina's op onze website verslag doen van onze activiteiten. Hierdoor kun je op de hoogte blijven op welke manier we onze missie uitvoeren en waaraan  we inkomsten uit donaties en sponsoring besteden.

 

Lees verder >>