Ons beleid en onze middelen

Direct naar:

Delen via sociale media

Onze beleid en onze middelen

Omdat wij een jonge stichting zijn (vanaf 20 december 2013) hebben wij nog geen jaarverslag of een jaarrekening die wij kunnen laten zien. Vanaf 2015 zullen deze hier gepubliceerd worden.

 

Ons beleid hebben we hier in een paar korte zinnen samengevat. Ons uitgewerkt beleidsplan is via het contactformulier opvraagbaar.

  • Wij hebben als uitgangspunt dat de stichting geen eigen bezittingen heeft (eigen panden, auto's) omdat wij vinden dat het geld moet gaan waarvoor het is ingezameld.
  • Natuurlijk zullen ook wij kosten maken, maar we zullen deze altijd tot het meest noodzakelijke en tot een minumum beperken.
  • Wanneer wij kosten maken zullen we er naar streven deze uit andere geldstromen te betalen dan uit sponsorgelden die gegeven worden ter ondersteuning van families en kinderen. 
  • Wij staan altijd open voor welke samenwerking dan ook die past bij onze visie en helpt onze missie uit te voeren. 
  • De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, slechts een kleine vergoeding voor de gemaakte kosten.

Je kunt ook natuurlijk steunen door ons een warm hart toe te dragen. Dit kan door ons te volgen via social media. Daarnaast kun je ons steunen door middel van donaties en sponsoring.

Sluit u aan bij de Stichting Hope and Future Moldova|Nederland-communities op internet: