Organisatiestructuur

Direct naar:

Delen via sociale media

Stichting Hope and Future Moldova | Nederland is gestart op 20 december 2013.

 

Het bestuur bestaat uit:

dhr. H.F. Koppelaar (Zeist) - voorzitter

dhr. E.T. Hilverda (Zeist) - secretaris/penningmeester

dhr. M. Veenstra (Loenen aan de Vecht) - lid

mw. E.M. Zijp (Alkmaar) - lid

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Lees verder >>